Takaisin

Yhdessä-pajat

Yhdessä-pajat on kulttuuritalo Villa Artussa toimivan Lasten ja nuorten taidekeskuksen paikallista toimintaa, joka kokoaa yhteen erilaisia ryhmiä. Se on kohtaamispaikka taiteen ja luovan toiminnan äärellä. Tärkeintä on yhteinen moniammatillinen suunnittelu ja toisista oppiminen. Pajoissa on ollut mukana yleisopetuksen ja valmistavien luokkien oppilaita, erityisluokkia, toisen asteen lähihoitajaopiskelijoita ja maahanmuuttajakoulutuksen opiskelijoita, päiväkoti- ja esiopetusryhmiä sekä ikäihmisiä Hyvinkään eri hoitokodeista.

Teksti jatkuu kuvan jälkeen.

Lapsi työntää pyörätuolissa olevaa henkilöä.

 

TULE MUKAAN! Toimintaa halutaan kehittää edelleen ja siksi mukaan voi ilmoittautua uusia sidosryhmiä, pienryhmiä ja toimijoita eri-ikäisten ihmisten ja erilaisten yhdistysten parista. Rakennetaan verkostoja ja kokoonnutaan taiteen äärelle Villa Arttuun. Suunnitellaan yhdessä mitä ja keiden kanssa kohtaaminen olisi antoisaa ja tutkitaan minkälaisia virikkeitä lasten ja nuorten taide meille itse kullekin antaa. Lisätään kommunikaatiota luovien menetelmien kautta erilaisten ihmisten kesken. Herkistytään, havahdutaan ja vaihdetaan kokemuksia. Annetaan lasten ja nuorten taiteen vaikuttaa.

Olemme mukana erilaisissa yhteistyöverkostoissa:

  • Lasten ja nuorten taidekeskuksen säätiö kuuluu valtakunnalliseen lastenkulttuurikeskusten verkostoon. Lue lisää Lastenkulttuurikeskusten verkostosta osoitteesta www.lastenkulttuuri.fi
  • Hyvinkäällä toimivassa Pikku-Veturin ja Päiväpirtin yhteisen työn ryhmässä, joka kokoaa yhteen paikallisia toimijoita lapsiperheiden asioiden ja ajassa liikkuvien ilmiöiden jakamiseen.
  • Keski-Uudenmaan Yhdistysverkoston Kumppanuushankkeessa, joka suunnittelee verkostoitumisen työkaluja kuntien ja järjestöjen käyttöön.
  • Uudenmaan alueen LAPE eli lapset ja perheet verkostossa, jossa kuulostelemme yhteistyömahdollisuuksia alueen toimijoiden kanssa.
  • Taikusydän verkostossa, joka toimii taiteen ja hyvinvoinnin teemojen valtakunnallisena yhteyspisteenä. Taikusydän tekee yhteistyötä myös pohjoismaiden kesken. Lue lisää Taikusydän verkostosta taikusydan.turkuamk.fi/info/taikusydan/