< Tästä linkistä pääset takaisin etusivulle

Koulutusta

Lasten ja nuorten taidekeskus suunnittelee ja järjestää koulutusta lasten ja nuorten parissa työskenteleville. Koulutusten keskiössä ovat taidelähtöiset menetelmät ja maker-kulttuurin eli ns. värkkäilyn toimintamuodot. Koulutukset antavat työkaluja taiteen ja visuaalisen kulttuurin käsittelyyn ja hyödyntämiseen oppimisen ympäristönä.

Koulutuksia suunnitellaan ja toteutetaan yhteistyössä eri alojen asiantuntijoiden kanssa. Kouluttajina toimivat myös taidekasvatuksen, taiteen ja visuaalisen kulttuurin ammattilaiset. Tiivistä yhteistyötä tehdään Villa Artun muiden toimijoiden, Hyvinkään Lasten ja nuorten kuvataidekoulun ja Taito Etelä-Suomen käsityö- ja muotoilukoulun kanssa. Yhteistyö tarjoaa mahdollisuuden käyttää koulujen tasokkaita opetustiloja sekä opetushenkilökuntaa.

Taidekeskus on toteuttanut yhdessä Hyvinkään kaupungin sivistystoimen kanssa useina vuosina kaupungin varhaiskasvatuksen täydennyskoulutusta. Kokonaisuuksien pohjalta räätälöidään koulutuksia myös muille varhaiskasvatuksen tarjoajille. Tutustu varhaiskasvatuksen täydennyskoulutukseen tästä.

Koulutusta on järjestetty myös peruskoulujen ja toisen asteen oppilaitoksille. Taidekeskus tarjoaa valmiita kokonaisuuksia VESO-koulutuksille, mutta sisällöt voidaan rakentaa myös oppilaitosten toiveiden mukaan.

Teksti jatkuu kuvan jälkeen.

Kuva on otettu yleisön selän takaa ja lavalla puhuu vaalea hiuksinen henkilö. Tilassa katosta roikkuu eri värisiä pompuloita ja puhujan takana seinällä on paljon eri kokoisia teoksia ilman kehyksiä.

 

Kokeilutoimintaa

Taidekeskus korostaa toiminnassaan kokeilua. Toimintaa suunnitellaan ja toteutetaan yhdessä eri alojen ammattilaisten kanssa. Taidekeskus osallistuu taiteen perusopetuksen kehittämishankkeisiin ja kehittää sitä kautta omaakin toimintaansa.

Vaikka taidekeskuksen painopiste on visuaalisissa taiteissa, toiminnassa kokeillaan eri taiteen ja kulttuurin alojen yhdistämistä. Kokeilutoimintaan kuuluu myös taiteen integrointi eri oppiaineisiin, nuorisotyöhön, varhaiskasvatukseen sekä osaksi perheiden ja työyhteisöjen hyvinvointia.

Kokeileva ote on mukana kaikessa toiminnassa.

Näyttelyt Villa Artussa toimivat alustoina taidekasvatukselle. Näyttelyt ovat toiminnallisia ja niissä kokeillaan erilaisia toimintamuotoja erilaisille kohderyhmille. Taidekeskuksessa on kehitetty Yhdessä-pajoja, joissa eri-ikäiset ja -taustaiset ryhmät työskentelevät näyttelyissä yhdessä. Pajat perustuvat moniammatilliselle suunnittelulle ja toisilta oppimiselle. Lue lisää Yhdessä-pajoista.

Villa Artussa joka toinen vuosi järjestettävä Värkkäilyfestari on maker-kulttuuritapahtuma, jossa yhdistyy teknologia, käsityö ja taide. Tapahtuma on kokeilua, keksimistä ja tekemällä oppimista. Kahden päivän festari kokoaa yhteen ammattialaisia ja nuoria tekijöitä. Lue lisää Värkkäilyfestarista.

Taidekeskuksen valtakunnallinen Nuori Taide -toiminta tarjoaa nuorille ja nuorten kanssa toimiville foorumin tuoda esille omaa taidetta ja tekemistä sekä toteuttaa erilaisia projekteja. Yhteistyökumppaneiden kanssa toteutettavat toimintamuodot ovat lähtökohtaisesti kokeilevaa toimintaa. Tutustu Nuori Taide -toimintaan tästä.

Teksti jatkuu kuvan jälkeen.

Yleisöä istuu katsomossa.

 

Tutkimusta

Yksi Lasten ja nuorten taidekeskuksen säätiön tehtävistä on tutkimustoiminta. Tutkimuksellista yhteistyötä tehdään yliopistojen kanssa.

Taidekeskuksen kansainvälinen arkisto ja muu tallennettu aineisto tarjoaa mittavan, erityislaatuisen ja kansainvälisestikin merkittävän aineiston taiteen, taidekasvatuksen sekä lapsuuden ja nuorisotutkimukselle.

Tutkijoiden saatavilla on myös Amos Rex -taidemuseon Generation 2020 -näyttelyyn lähetettyjen teosehdotusten aineisto. Digitaalinen aineisto käsittää yli tuhat teoskuvaa sekä nuorten kuvauksia heidän teoksistaan ja taiteellisesta työskentelystään.

Laajoja aineistoja voi tutkia niin taiteellisista kuin kulttuurihistoriallisistakin lähtökohdista käsin. Sekä maantieteellinen kattavuus että eri-ikäisten lasten ja nuorten tekemät teokset tarjoavat mahdollisuuden myös vertailevaan tutkimukseen.

Myös taidekeskuksen näyttely- ja työpajatoiminta avaavat mahdollisuuksia taide- ja kulttuurikasvatuksen tutkimiselle. Taidekeskus sekä Villa Artussa toimivat taiteen perusopetuksen koulut voivat toimia tutkimuksen kohteena ja laboratorioina tutkimuksille.

Taidekeskus on myös alusta taiteelliselle tutkimukselle ja kokeilevalle taiteelliselle toiminnalle. Taidekeskus antaa taiteilijoille mahdollisuuden kokeilla erilaisia tapoja työskennellä lasten ja nuorten sekä heidän taiteensa parissa.

Lue lisää taidekeskuksen tutkimushankkeista täältä.

 

Seitsemän kirjapinoa, kahdesta eri kirjasta. Jälkikuvia, kuvan jälkiä -kirjasta vasemmalla puolella neljä pinoa, Taidejemmoja – Taidetta, tallennusta ja tutkimusta -kirjasta kolme pinoa vasemmalla.