Takaisin

Lasten ja nuorten taiteen tallentaminen ja tutkimus -hanke

Vuosina 2017–2019 taidekeskus koordinoi Lasten ja nuorten taiteen tallentaminen ja tutkimus -hankkeen, jossa oli mukana viisi yliopistoa (Jyväskylän, Helsingin, Lapin ja Oulun yliopistot sekä Aalto-yliopisto) sekä Nuorisotutkimusverkosto. Hankkeessa selvitettiin, missä lasten ja nuorten taiteen ja visuaalisen kulttuurin aineistoja Suomessa on tallennettu sekä millaista tämä aineisto on. Myös sitä kartoitettiin, millaista tutkimusta lasten ja nuorten taiteesta on tehty. Hankkeessa tarkasteltiin lasten ja nuorten tuottaman kuvallisen kulttuuriperinnön merkitystä ja käyttöä taidekasvatuksen sekä nuoriso- ja lapsuuden tutkimuksen näkökulmasta. Koneen säätiön rahoituksen turvin hankkeen aikana koottiin yhteistyöverkostoa, järjestettiin kaksi seminaaria, tuotettiin kaksi kirjaa sekä verkkosivusto. TaideJemma-verkkosivustolla on kootusti tietoa lasten ja nuorten taiteen tallentamiseen ja tutkimukseen liittyen. TaideJemma-sivustolle pääsee tästä.

Teksti jatkuu kuvan jälkeen.

Kirja pinoja. Etualalla olevat pinot ovat kirjasta Jälkikuvia, kuvan jälkiä ja taka-alalla olevat pinot Taidejemmoja – Taidetta, tallennusta ja tutkimusta.

 

Selvitys kansainvälisestä toiminnasta lasten ja nuorten visuaalisen kulttuurin alalla

Vuonna 2015 taidekeskus teki selvityksen siitä, missä määrin ja millaista kansainvälistä yhteistyötä lasten ja nuorten visuaalisen kulttuurin alalla Suomessa tehdään. Ladattava PDF kansainvälisen toiminnan selvityksestä on tässä linkissä.