Taiteen tiloja ja tekemistä

Under the skin - Lana Dekovic, 15 vuotta, Kroatia.
Lasten ja nuorten taidekeskuksen säätiön arkisto.
Osa teoksesta.

Taiteen tiloja ja tekemistä

Under the skin - Lana Dekovic, 15 vuotta, Kroatia.
Lasten ja nuorten taidekeskuksen säätiön arkisto.
Osa teoksesta.

 

Lasten ja nuorten taidekeskuksen säätiö

 

Lasten ja nuorten taidekeskuksen säätiö edistää ja vaalii lasten ja nuorten taidekasvatusta Suomessa. Säätiön ylläpitämä Lasten ja nuorten taidekeskus tarjoaa taiteen tiloja ja tekemistä. Keskus on kotipesä monenlaiselle toiminnalle ja tekemiselle. Se palvelee lapsia, nuoria ja perheitä sekä lasten ja nuorten parissa työskenteleviä tahoja. Tekemisen lähtökohtana on lasten ja nuorten toimijuus ja osallisuus. Toimintaa ohjaa ajatus, että elämykset ja kokemukset taiteen parissa ovat kaikkien saavutettavissa.