< Tästä linkistä pääset takaisin etusivulle

Taide kasvun ympäristönä

Lasten ja nuorten taidekeskus tekee kulttuurista nuorisotyötä. Toiminta perustuu nuorisolakiin, joka määrittelee toiminnan kohderyhmäksi alle 29-vuotiaat. Kulttuurinen nuorisotyö on nuorisotyön muoto, joka rakentuu taide- ja kulttuurikasvatuksellisista sisällöistä. Nuoret nähdään aktiivisina taiteen ja kulttuurin tuottajina. Taustalla on ajatus, että taide ja kulttuurinen toiminta on ihmisen luontainen ominaisuus ja kasvun ympäristö, joilla on itseisarvo. Toisaalta kulttuurin ja taiteen sisällöillä ja toimintatavoilla on myös välineellinen arvo nuoren hyvinvoinnin ja kasvun tukemisessa.

Teksti jatkuu kuvan jälkeen.

Lavalla viisi nuorta henkilöä. Yleisö seuraa mitä lavan ohjelmaa ja keskellä yleisöä yhdellä henkilöllä päällää paita, jonka selässä isolla teksti "Nuori Taide".

 

Toimintaa taiteen tekijöille sekä harrastusta etsiville

Taidekeskuksen kulttuurinen nuorisotyö kanavoituu Nuori Taide -toiminnan ja Värkkäilyfestari-tapahtuman kautta. Molemmat tarjoavat kokemuksia taiteen ja tekemisen äärellä erilaisille kohderyhmille. Taiteen harrastajille luodaan mahdollisuuksia esitellä osaamistaan ja taidetaan, kehittää omaa ilmaisuaan sekä kohdata muita pitkälti yksilöpainotteisen taide- ja ilmaisumuodon harrastajia. Toisaalta järjestetään matalan kynnyksen toimintaa niille nuorille, jotka eivät koe taiteen kuuluvan heille ja ovat vailla harrastuksia.

Toiminnassa lähdetään nuorten omista jutuista, mutta heille tarjotaan myös jotain sellaista, mitä he eivät itse osaa toivoa eivätkä tiedä olevan mielenkiintoista. Nuorille järjestetään mahdollisuuksia toimia taiteen ja visuaalisen alan ammattilaisten kanssa.

Toiminta tukee myös nuorten kanssa työskenteleviä aikuisia luomalla yhteyksiä eri aloilla toimivien tahojen, kuten nuorisotyön sekä kulttuuri- ja taidekentän välille.

Toimintaa ohjaa ajatukset moniarvoisuudesta, yhdenvertaisuudesta ja osallisuudesta.

Nuori Taide -toimintaan voi tutustua www.nuoritaide.fi -verkkosivulla.

Värkkäilyfestariin voi tutustua www.värkkäilyfestari.fi -verkkosivuilla.