< Tästä linkistä pääset takaisin etusivulle

Taide kasvun ympäristönä

Lasten ja nuorten taidekeskus tekee kulttuurista nuorisotyötä, painotuksena visuaalinen taide. Taidekeskuksen kulttuurinen nuorisotyö kanavoituu Nuori Taide -toiminnan kautta.

Kulttuurinen nuorisotyö on taiteen ja kulttuurin voimin tehtävää nuorisotyötä, jossa tuetaan nuorten kasvua, itsenäistymistä ja osallisuutta yhteiskunnassa.

Toiminta perustuu nuorisolakiin, joka määrittelee toiminnan kohderyhmäksi alle 29-vuotiaat. Tutustu nuorisolakiin tästä linkinkistä.

Nuoret nähdään aktiivisina taiteen ja kulttuurin tuottajina. Taustalla on ajatus, että taide ja kulttuurinen toiminta on ihmisen luontainen ominaisuus ja kasvun ympäristö, joilla on itseisarvo. Toisaalta kulttuurin ja taiteen sisällöillä ja toimintatavoilla on myös välineellinen arvo nuoren hyvinvoinnin ja kasvun tukemisessa.

Toimintaa ohjaavat ajatukset moniarvoisuudesta, yhdenvertaisuudesta ja osallisuudesta.

Teksti jatkuu kuvan jälkeen.

Lavalla viisi nuorta henkilöä. Yleisö seuraa mitä lavan ohjelmaa ja keskellä yleisöä yhdellä henkilöllä päällää paita, jonka selässä isolla teksti "Nuori Taide".
Paneelikeskustelu Nuori Taide 2019 -tapahtumassa Jyväskylässä

Nuori Taide -toimintaa taiteen tekijöille sekä harrastusta etsiville

Nuori Taide -toiminta tarjoaa kokemuksia taiteen ja tekemisen äärellä erilaisille kohderyhmille. Taiteen harrastajille luodaan mahdollisuuksia esitellä osaamistaan ja taidetaan, kehittää omaa ilmaisuaan sekä kohdata muita pitkälti yksilöpainotteisen taide- ja ilmaisumuodon harrastajia. Toisaalta järjestetään matalan kynnyksen toimintaa niille nuorille, joilla taide on vieras toimintaympäristö ja jotka ovat vailla harrastuksia.

Toiminnassa lähdetään nuorten omista jutuista. Nuorille tarjotaan myös jotain sellaista, mitä he eivät itse osaa toivoa, eivätkä tiedä olevan mielenkiintoista. Nuorille järjestetään mahdollisuuksia tehdä yhteistyötä taiteen ja visuaalisen alan ammattilaisten kanssa.

Kulttuurinen nuorsiotyö toteutuu Nuori Taide -toiminnassa monin eri tavoin:

  • Nuori Taide on mukana monessa nuorten kanssa tehtävässä toiminnassa kuten taideharrastuksissa ja nuorten omaehtoisessa toiminnassa.
  • Nuori Taide vahvistaa nuorten tulevaisuudessa tarvitsemia taitoja: sosiaaliset taidot, tunnetaidot, empatia, kriittinen ajattelu, ihmisenä kasvaminen ja sivistys.
  • Nuori Taide tuo nuorten äänen kuuluviin. Nuorille tarjotaan mahdollisuuksia osallistua yhteisön ja yhteiskunnan asioihin, tulla näkyväksi. Kulttuuri ja taide tuovat näkyviin asioita, jotka eivät muuten pääse esiin.
  • Nuori Taide vaikuttaa yhteiskunnan tulevaisuuteen ennaltaehkäisevällä työllä ja lisäämällä nuorten osallisuutta. Vaikutukset näkyvät tulevaisuuden elinkeinoelämässä.
  • Nuori Taide työskentelee yhteisen tavoitteen eteen eri alojen ammattilaisten kanssa. Monialaisuus ja poikkisektorinen yhteistyö nuorisoalan ja taide- ja kulttuurialan ammattilaisten välillä on aktiivista.

 

Nuori Taide -toimintaan voit tutustua tästä linkistä.

 

Taide\Folion logo

Nuori Taide -toimintaan kuuluvaan Taide\Folion nuorten taiteen näytteikkunaan ja ilmoitustauluun voit tutustua tästä linkistä.