< Tästä linkistä pääset takaisin etusivulle

Verkkosivusto

Lasten ja nuorten taidekeskus ylläpitää Taidejemma-verkkosivustoa. TaideJemma on sivusto,  joka tekee näkyväksi lasten ja nuorten taiteen arkistoja ja aineistoja sekä edistää niiden tutkimuksellista, pedagogista ja taiteellista hyödyntämistä.

Taidejemma-sivustolle kerätään tietoa paikoista, joissa on tallennettu lasten ja nuorten tuottamaa taidetta ja visuaalista kulttuuria, ja kerrotaan tallennetuista aineistoista. Sivulle on myös koottu tietoa tutkimuksista, jotka käsittelevät lasten ja nuorten taidetta.

Sivustolla on myös osio, johon voi lähettää näkökulmatekstejä lasten ja nuorten taiteesta. Tekstit voivat liittyä esimerkiksi lasten ja nuorten taiteen ja kulttuurin tutkimukseen, aineistojen taiteelliseen tai pedagogiseen hyödyntämiseen.

Taidejemma toimii keskustelun ja tiedon välittämisen alustana, joka palvelee ja yhdistää tutkijoita, taiteilijoita, pedagogeja sekä erilaisia lasten ja nuorten taiteen tallentamisen parissa työskenteleviä tahoja.

 

Verkosto

Taidejemman taustalla toimii valtakunnallinen verkosto, joka muodostettiin Lasten ja nuorten taidekeskuksen koolle kutsumana. Verkosto toteutti vuosina 2017–2019 Koneen Säätiön tuella Lasten ja nuorten taiteen tallentaminen ja tutkimus -hankkeen.

Hankkeen tavoitteena oli edistää ja kehittää lasten ja nuorten tuottaman visuaalisen ja audiovisuaalisen taiteen tallentamista ja tutkimusta, avata ja tehdä tunnetuksi lasten ja nuorten taiteen arkistoja ja aineistoja tutkijoille sekä muille toimijoille sekä monipuolistaa arkistojen ja aineistojen sisältöjä. TaideJemma jatkaa tätä työtä, eri tahojen yhdistämistä ja ajankohtaisten näkökulmien esiin tuomista.

 

Julkaisuja

Lasten ja nuorten taiteen tallentaminen ja tutkimus -hankkeessa tuotettiin kaksi julkaisua. Molemmat kirjat palvelevat eri alojen tutkijoita, taiteilijoita, pedagogeja ja opiskelijoita sekä muita toimijoita lasten ja nuorten taiteen ja sen tallentamisen parissa.

Teksti jatkuu kuvan jälkeen.

Kirja pinoja. Etualalla olevat pinot ovat kirjasta Jälkikuvia, kuvan jälkiä ja taka-alalla olevat pinot Taidejemmoja – Taidetta, tallennusta ja tutkimusta.

 

Jälkikuvia, kuvan jälkiä – Lasten ja nuorten taiteen tallentaminen ja tutkiminen (2019)
Kirjassa tuodaan esille, että lasten ja nuorten taiteessa on sille omintakeista ainesta, joka puuttuu muista kulttuurin tuotteista. Siksi on tallentamisen ja tutkimuksen arvoista. Kirja on keskustelun avaus, jossa etsitään vastauksia mm. kysymyksiin: Millainen rooli ja millaisia oikeuksia lapsilla ja nuorilla on taiteen ja kulttuuriperinnön tuottajina? Mitä on huomioitava aineistoja tallennettaessa ja tallennettuja aineistoja tulkittaessa? Millaista tietoa lasten ja nuorten taide välittää?

Taidejemmoja – Taidetta, tallennusta ja tutkimusta
Kirja tekee näkyväksi lasten ja nuorten taidetta tallentamisen ja tutkimuksen kohteena. Kirjassa luodaan katsaus Suomessa tallennettuihin lasten ja nuorten taiteen aineistoihin, perustellaan tallentamisen tarvetta ja pohditaan tallennustyön tulevaisuutta. Esimerkkien valossa tuodaan esille sisällöllisiä ja menetelmällisiä lähestymistapoja lasten ja nuorten taiteen tallentamiseen ja tutkimiseen. Asiaa tarkastellaan sekä tieteellisestä että taiteellisesta näkökulmasta.

Julkaisujen PDF-tiedostot voi ladata Taidejemma-verkkosivuilta.